Kalajoen tulvat

Pohjanmaan joille tyypilliseen tapaan Kalajoen virtaaman ja vedenkorkeuden vaihtelu on suurta. Tulva voi nousta monin paikoin nopeasti. Tämä johtuu pääasiassa vaihteluita tasaavien järvien vähäisyydestä ja painottumisesta yläjuoksulle.  Vaikutusta ovat tehostaneet lukuisat ojitukset ja perkaukset. Alavat rannat ovat myös luonnostaan alttiita tulville.

Keväällä lumien sulamisvedet aiheuttavat Kalajoessa pienempiä tai suurempia tulvia lähes vuosittain. Kalajoen suurimmat vesistötulvat ovat alueellisen ympäristöhallinnon tietojen mukaan sattuneet vuosina 1924, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 2000 ja 2012. Jääpadoista johtuvat tulvat ovat olleet pahimmillaan vuosina 1977, 1982 ja 1985. Ne ovat keskittyneet yleensä Kalajoen keski- ja alaosaan sekä Vääräjoen ja Malisjoen alaosiin.

Tulviin on siis Kalajoen vesistöalueella jo osittain totuttu. Harvinaiset tulvat voivat silti edelleen yllättää laajuudellaan. Lisäksi tulevaisuudessa ilmastonmuutos voi muuttaa tulvien ilmenemistä, sillä syksyn sateiden ennustetaan lisääntyvän ja kasvattavan virtaamia, kun taas keväinen tulva saattaa pienetä lumen vähenemisen vuoksi. Tulvan ajankohta vaikuttaa sen aiheuttamiin haittoihin, kuten satovahinkoihin