Arvokkaat maisema-alueet

Valtakunnallisesti arvokkaita kulttuurimaisemia on Kalajoen vesistöalueella Haapajärvi-Nivala-Ylivieska-linjalla sekä Reisjärven Keskikylän-Kangaskylän tienoilla. Maakunnallisest arvokkaat kulttuurimaisemat löytyvät puolestaan Nivalan Malisjokivarresta Erkkilän kohdalta, Kalajoelta Pitkäsenkylän-Tyngän sekä Hiekkasärkkien ja Rahjan alueelta sekä Sievistä Vanhakirkon ja Jyringin alueelta.

Arvokkaat maisema-alueet ovat yleensä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä maaseutumaisemia. Niiden säilymisen edellytyksenä on elinvoimainen maatalous, sillä peltojen ja laidunten umpeenkasvu ja metsittyminen sulkee avoimen maiseman ja vaarantaa valoa vaativan perinteisen kasvillisuuden. Toisaalta maataloustuotannon liiallinen tehostuminen köyhdyttää niin maisemaa kuin luontoakin.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi tehtiin Pohjois-Pohjanmaalla 2013-2015. Inventoinnin perusteella on ehdotettu Kalajoen Hiekkasärkkien ja Rahjan saariston (mukaan lukien Siiponjoen suisto) nostamista valtakunnallisesti arvokkaiksi. Kalajokilaakson kulttuurimaisema on ehdotuksessa laajentunut, mukaan on sisällytetty Karvoskylä sekä Nivalan taajama-alue. Reisjärven järvien ympärillä sijaitsevan kulttuurimaisema-alueen rajaukseen ehdotettiin joitakin muutoksia, Norssinjärvi jätettiin rajauksen ulkopuolelle ja laajennusta tehtiin muun muassa Kalajan alueelle.

Maakunnallisesti arvoikkaisiin maisema-alueisiin luetaan ehdotuksessa Kalajoen vesistöalueelta uusina kohteina Karjalahdenrannan-Ylipään kulttuurimaisema Haapajärvellä sekä Evijärven ja Vääräjokilaakson kulttuurimaisemat Sievissä. Malisjokivarren maakunnallisesti arvokas maisema-alue laajeni ehdotuksessa muun muassa Erkkilän pohjoispuolelle Sarjankylään sekä toisaalta kohti Nivalan taajamaa. Pitkäsenkylän-Tyngän kulttuurimaisema-aluetta on laajennettu uudessa tarkastelussa esimerkiksi Vääräjoen alaosan osalta. Vanhakirkon-Jyringin kulttuurimaisemat Vääräjokivarressa ovat nekin eräin tarkennuksin mukana maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden joukossa.

Lue lisää:

Kuva poistettu.