Pienialaiset kosteikot

VIIVYTYS-hankkeessa tehdään yleissuunnittelua Mertuanojan ja Pylväsojan valuma-alueilla ja annetaan neuvontaa maanomistajille kosteikkoihin liittyen. Hankkeessaa teetetään suunnitelmia maanomistajien ehdottamille kosteikkopaikoilla ja toteutetaan pienialaisia kosteikkoja. Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri sidosryhmien ja hankkeiden kanssa ja etsitään ehdotetuille kohteille myös muita rahoitusmahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa tiedotetaan kosteikoista ja valumavesien viivyttämisestä.

Mertuanojan, Pylväsojan ja Vasamanojan valuma-alueet.

Suunnitellut ja toteutetut pienkosteikot:

Koivuniemen pienkosteikko

Koivuniemen kosteikko sijaitsee Mertuanojan valuma-alueen yläosalla Tuomiperällä yksityisen maanomistajan kiinteistöllä. Kosteikon vesipinta-ala on 0,13 ha ja sen valuma-alue 161 ha. Valuma-alueeseen kuuluu 7 ha peltoa, muuten valuma-alue on pääasiassa metsätalousaluetta. Kosteikon vedet ohjautuvat Mertuanojan yläpäähän.

Koivunimen kosteikon toimenpidesuunnitelma ja perustamistyöt on tehty VIIVYTYS-hankkeessa syksyllä 2019. Suunnittelutyön ja työnohjauksen on tehnyt Juha Siekkinen Kosteikkomaailmasta.

Kuva Koivuniemen pienkosteikosta
Ilmakuva Koivuniemen kosteikosta perustamistöiden jälkeen, Kuva: Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma (28.10.2019)

 

Koivunimen kosteikko
Koivuniemen kosteikon valuma-alueeseen kuuluu vain 7 ha peltoa. (Kuvattu 28.8.2020)
Koivunimen kosteikko
Koivuniemen kosteikko kuvattuna pohjapadolle päin. Ennen kuvaushetkeä on ollut vähäsateinen kausi. Vesi virtasi kosteikolla varsin verkkaisesti ja veden pinta oli matalalla. (kuvattu 28.8.2020)
Laskeutussyvänne
Kosteikolle tuleva tulouoma, jossa on syvänveden alue. (kuvattu 28.8.2020)
Ratamosarpio
Kosteikolle istutettu ratamosaprio näyttää viihtyvän kosteikolla. (kuvattu 28.8.2020)

Äkkilän pienkosteikko

Äkkilän kosteikko sijaitsee Mertuanojan valuma-alueen yläosalla yksityisen maanomistajan kiinteistöllä. Kosteikon pinta-ala on 0,07 ha ja sen valuma-alue 137 ha. Valuma-alue on metsätalousaluetta. Kosteikon vedet ohjautuvat metsäojastoa pitkin Mertuanojan yläpäähän. Suunnittelualueella oli entuudestaan vanha laskeutusallas, joka huomioitiin suunnittelussa.

Äkkilän kosteikon toimenpidesuunnitelma ja perustamistyöt on tehty VIIVYTYS-hankkeessa syksyllä 2019. Suunnittelutyön ja työnohjauksen on tehnyt Juha Siekkinen Kosteikkomaailmasta.

Kuva Äkkilän pienkosteikosta
Kuva: Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma (31.10.2019)
Äkkilän kosteikko
Edellisenä syksynä kaivetut alueet ovat lähteneet kasvittumaan ensimmäisen kesän aikana. Kuvattu 28.8.2020
Vesikasvillisuutta
Kosteikolle oli kehittynyt luonnolisen sukkession myötä vesikasvillisuutta. Alueella lenteli myös paljon sudenkorentoja. Kuvattu 28.8.2020
Veden pinnan säätö
Kosteikon veden pinnan säätö, kuvattu 28.8.2020 
Rummut purkupuoli
Rumpupadon takana oleva kosteikon vesien purkuallas, kuvattu 28.8.2020
Kiviverhoiltu pohjapato
Kiviverhoiltu pohjapato ennen vanhaa laskeutusallasta (oikealla), kuvattu 28.8.2020