Mutkia Matkaan!

Mutkia matkaan! -hanke pyrkii parantamaan Salmelanojan vesien hallintaa vesiä viivyttämällä ja luonnonmukaisesti varastoimalla, vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan hyväksi. Hankkeen tavoitteena on edistää vesienhoidon ja tulvansuojelun tavoitteita sekä parantaa laajalti ojitetun valuma-alueen luonnon monimuotoisuutta.

Toimenpiteenä Salmelanojan yläosalle suunnitellaan kolme vesiä viivyttävää ratkaisua sekä alemmaksi kaupungin metsämaalle suunnitellaan metsäinen kosteikkoalue. Metsätalousalueille on myös tarkoitus kartoittaa ja suunnitella metsäojien varteen sijoittuvia vesienhoidollisia ratkaisuja.

Viivytysalueiden suunnittelusta on vastannut Maveplan Oy ja heidän suunnitelmansa on luettavissa täällä.

Suunnitelluista viivytysalueista hankkeen puitteissa on tarkoitus toteuttaa metsäinen viivytyskosteikko (kohde 1), Jylyneva viivytysalue (kohde 3) ja Joonaalan viivytysalue (kohde 4). Kohteella 1 työt ovat alkaneet lokakuussa 2023 puuston poistolla ja työt ovat valmiit kesällä 2024. Kohteilla 3 ja 4 toimenpiteet tullaan toteuttamaan alkukesän aikana.

Ylivieskan kaupungin ympäristöasiantuntija Maija Schuss on tehnyt luontoselvityksen näille neljälle suunnittelualueelle. Luontoselvitys on luettavissa täältä: Schuss, M. 2023. Mutkia matkaan! -hankkeen suunnittelukohteiden luontoselvitys Ylivieskan Salmelanojan varrella.

Valuma-aluesuunnittelusta on vastannut Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry ja heidän suunnitelmansa on luettavissa täällä. Suunnitelmia ei tulla toteuttamaan tämän hankkeen puitteissa.

Hankkeen hankeaika on 09.01.2022 - 31.10.2023. Kaupunki on saanut lisäaikaa hankkeen toteuttamiseen 30.6.2024 asti. Hanketta rahoittaa Ylivieskan kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (70% valtionavustus).

Tiedote hankkeesta täällä.

Kuulutus Salmelanojan metsäkosteikon maisematyölupahakemuksesta täällä.

Hankkeen väliraportti on luettavissa täällä.

Lisätietoja: Ympäristöasiantuntija Elina Kajava, puh. 044 4294 470, elina.kajava [at] ylivieska.fi (elina[dot]kajava[at]ylivieska[dot]fi)