Katajaojan virtaa hilliten

Katajaojan virtaa hilliten, vesien- ja tulvasuojelua edistäen - ilmastonmuutokseen sopeutuen!

Katajaoja on tyypillinen Kalajoen sivu-uoma, jonka valuma-alue koostuu lähes yksinomaan maa- ja metsätalousalueista, etenkin metsätaloudesta. Hankkeen tavoitteena on viivyttää Katajojan valuma-alueen vesiä luontaisesti, edistäen samalla vesienhoidon ja tulvasuojelun tavoitteita. 

Hankkeen tavoitteena on Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman mukaisesti parantaa Kalajoen valuma-alueella sijaitsevien vesimuodostumien veden laatua ja ekologista tilaa ja siten edistää osaltaan Kalajoen saattamista hyvään tilaan viimeistään vuonna 2027, turvaten myös Perämeren rannikkovesien hyvää tilaa.

Toimenpiteinä hankkeessa Katajaojan valuma-alueen yläosilla kartoitetaan metsätalousalueita vesienhoidon ja vesien viivyttämisen toimenpiteille soveltuvia kohteita. Suunnittelutyön tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelta vähintään 50 metsätalousalueille kohdistuvaa toimenpidettä sekä priorisoida niistä noin 10 kohdetta toteuttamista varten. 

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan erikokoisia kosteikkoratkaisuja uoman varteen. Kosteikoilla on tarkoitus viivyttää Katajaojan metsäiseltä valuma-alueelta tulevia ylivirtaamia. Kosteikkojen toteutuksen tavoitteena on edistää myös luonnon monimuotoisuutta.

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2023 - 30.11.2024 ja sitä rahoittavat Ylivieskan kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (60% valtionavustus).

Hankkeen väliraportti on luettavissa täällä.

Lisätietoja: Ympäristöasiantuntija Elina Kajava, puh. 044 4294 470, elina.kajava [at] ylivieska.fi (elina[dot]kajava[at]ylivieska[dot]fi)