Hamarin kaupunkipuro

"Hamarissa puro solisee - ja kala kuohuissa nousee, viitasammakot sivusta seuraavat" -hankkeen tarkoituksena on luoda Hamarin voimalaitoksen kiertävä luonnonmukainen kaupunkipuro.

Tällä hetkellä patopenkereen takana kulkee oja, jonka on tarkoitus olla tulevan kaupunkipuron perusta. Tätä ojaa jatketaan kulkemaan alueella sijaitsevien vanhojen hiekkakuoppien muodostamien lampien kautta ja ohjata uoma alavirtaan Hamarin voimalaitoksen ohitse. Kaupunkipuron ympäristö on tarkoitus muokata myös puistomaiseksi niin, että alueen virkistyskäyttöarvot kasvavat. Puro myös lisäisi luonnon monimuotoisuutta ja muodostaisi alueen eliöille uusia elinympäristöjä sekä mahdollisesti myös kulkureitin kaloille voimalaitoksen muodostaman vaellusesteen ohitse.

Hankkeen toteutusaika on 30.11.2022 - 15.11.2025 ja sitä rahoittavat Ylivieskan kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (53,55% valtionavustus) sekä Lapin ELY-keskus (50 % valtionavustus).

Lisätietoja: Ympäristöasiantuntija Elina Kajava, puh. 044 4294 470, elina.kajava [at] ylivieska.fi (elina[dot]kajava[at]ylivieska[dot]fi) 

Juttu Kalajokilaaksossa linkki