Vakaasti peräsimessä

Kalajoen vesienhoitoryhmän Vakaasti peräsimessä -hanke oli vesien- ja ympäristönhoitoa edistävä hanke ja se kuului vesienhoidon tehostamisohjelmaan. Se pyrki yhdistämään Kalajoen valuma-alueen toimijat kunnista, yksityiseltä sektorilta sekä kuntalaisista. Hanke toimi Kalajoen vesistön alueella ja sitä hallinnoi Ylivieskan kaupunki.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä olivat Kalajoen vesienhoitoryhmän toiminnan tiivistäminen, kuntakohtaisten vesienhoidon toimintaohjelmien laatiminen, vesien hallinta maa- ja metsätaloudessa mm. uusien luonnonmukaisten menetelmien pilotointi ja uusien kosteikkosuunnitelmien teko ja parin kohteen toteuttaminen.

Hanketta rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja vesienhoitoryhmään kuuluvat kunnat sekä sidosryhmät. Hankkeen toteutusaika oli 2.12.2019-31.12.2021.

 

Vakaasti Peräsimessä hanke on päättynyt ja sen loppuraportti on luettavissa tästä. Hankkeen aikana suunniteltiin kolme kosteikkoa sekä yksi luonnonmukainen peruskuivatus. Lisäksi hankkeessa luotiin kaikille Kalajoen Vesienhoitoryhmän jäsenkunnille vesienhoidon toimintaohjelmat. Hankkeen aikana vesienhoitoryhmä kokousti neljä kertaa, ja hanke teki yhteistyötä muiden alueen vesienhoidollisten hankkeiden kanssa.

 

Vakaasti peräsimessä -hanke järjesti kosteikkoretkipäivän Ylivieskassa 16.10.2020 yhdessä Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeen kanssa. Päivän teemoja olivat maa- ja metsätalouden vesienhallinta ja vesiensuojeluratkaisut. Paikalla oli laaja-alainen asiantuntija ja vesiensuojelusta kiinnostunut 18 hengen joukko. Kiitos kaikille osallistujille mielenkiintoisista keskusteluista! Toivottavasti tapaamme vielä uudestaan näiden asioiden tiimoilta. 

Kävimme tutustumassa Laukkupalon kosteikkoalueeseenKoivuniemen pienkosteikkoon ja Sintulan kosteikkoon.

Kuva
Retkiporukka Laukkupalon kosteikon kivikynnyksellä, Kuva: Riina Rahkila
Koivunimen kosteikko
Koivuniemen kosteikkoa, Kuva: Pia Jylhä

Lisätiedot: Ylivieskan kaupunki, ympäristöpalvelut