VIIVYTYS -hanke

VIIVYTYS on vesiensuojeluhanke, jonka tavoitteena on vesienhoidon ja tulvasuojelun toisiaan tukeva yhteensovittaminen Kalajoen vesistöalueella.

Hankkeen toimet keskittyvät Ylivieskan alueella sijaitsevien Mertuanojan ja Pylväsojan valuma-alueille. Hankkeen aikana suunnitellaan ja toteutetaan kosteikkoja Pylväsojan ja Mertuanojan valuma-alueilla. Kosteikkojen ja muiden pienempien laskeutusaltaiden tavoitteena on palauttaa alueilla vesien luontaista viipymää. Toimet edistävät sekä vesienhoidon että tulvasuojelun tavoitteita. Kosteikot lisäävät myös alueiden luonnon monimuotoisuutta ja edistävät riistataloutta luomalla elinympäristöjä mm. sorsalinnuille.

Hankkeen kohteet:

Laukkupalon kosteikkoalue
Mertuanjärven järvikuivio
Löytynnevan turvetuotantoalue
Pienialaiset kosteikot

Hanke kuuluu ympäristöministeriön rahoittamiin Vesien- ja merenhoitoa edistäviin hallituksen kärkihankkeisiin. (www.ym.fi/vesienjamerenhoito)

Hankkeen toteuttaja: Ylivieskan kaupunki
Aikataulu: 2017-2019
Rahoittaja: Ympäristöministeriö

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Tapio Koistinaho, puh. 044 429 4227, tapio.koistinaho [at] ylivieska.fi

Tiedotteet ja esitteet