Löytynnevan turvetuotantoalue

VIIVYTYS-hankkeessa tarkastellaan turvetuotannosta poistuvien alueiden soveltuvuutta vesiensuojeluun ja tulvasuojeluun käyttäen esimerkkikohteena Löytynnevan turvetuotantoaluetta. Hankkeessa selvitetään voiko Löytynnevan turvetuotantoalueelle perustaa vesiensuojelua ja tulvasuojelua edistävän kosteikon yhtenä jälkikäyttövaihtoehtona. Valmiit suunnitelmat liitetiedostona.

Ilmakuva Löytynnevan turvetuotantoalueesta
Kuva: Ylivieskan kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy 2018