Vielä virtaa -hanke

Vielä virtaa - vesienhoidon edellytysten turvaaminen on Kalajoen vesistöalueella toteutettava hanke, jonka tavoitteena on kehittää vesienhoidon yhteistyötä. Meidän Kalajoki -hankkeen aikana aloitettua järjestäytymistä ja verkostoitumista jatketaan. Lisäksi hankkeen tavoitteena on suunnitella tai toteuttaa 2-3 pienimuotoista kunnostusta Kalajoen vesistöalueella.

Vielä virtaa -hankkeessa kartoitetaan myös mahdollisia kunnostuskohteita tulevia hankkeita varten, ja tieto niistä julkaistaan tällä sivulla.

Tulokset:

Vielä virtaa -hankkeessa tuotettiin saatujen aloitteiden perusteella esimerkkisuunnitelmia, jotka on mahdollista toteuttaa myöhemmin erillisissä hankkeissa maa- ja vesialueiden omistajien niin halutessa. Ulkopuolisilta suunnittelijoilta tilattiin seuraavat kalataloudelliset kunnostussuunnitelmat:

Lisäksi Vääräjoessä toteutettin Västinkosken kunnostus marraskuun alussa.

Hankkeen aikana kartoitetut aloitteet kunnostuskohteista Kalajoen vesistöalueella on koottu karttaesitykseksi. Kartalle ja lisätietoja sisältävälle hankelistalle on koottu hankkeen tietoon tulleita mahdollisia kunnostuskohteita, joita vesienhoitoryhmä edistää mahdollisuuksien mukaan erilaisissa hankkeissa asianosaisten niin halutessa. Lisää kohteita on esitetty erilaisissa kartoituksissa ja selvityksissä. 

Lue myös Vielä virtaa -hanketta koskeva juttu valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston uutiskirjeestä 2/2015.

Hanke toteutetaan vuoden loppuun 2015 mennessä. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ylivieskan kaupunki, Sievin kunta, Vestia Oy ja Vesikolmio Oy. Hanketta hallinnoi Ylivieskan kaupunki.

Lisätiedot: Laura Liuska, Ylivieskan kaupunki/Vielä virtaa -hanke, puh. 044 4294 235, s-posti: laura.liuska [at] ylivieska.fi.

Maisema Pylväsojalta.