Vesienhoidon toimenpiteet

Kalajoen vesistöalueen joissa ja järvissä tärkein tavoite on rehevyystason laskeminen. Veden laatuun vaikuttamisen ohella  toimenpiteillä pyritään monipuolistamaan vesieliöiden elinympäristöjä ja kehittämään järvien säännöstelykäytäntöjä. Myös maisemallisen arvon lisääminen on tärkeää. Toimenpiteitä toteutetaan eri toimialoilla ja sektoreilla. Kunnostusten ja muiden toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan tulee kuulua hankkeisiin kiinteästi, jotta tehdystä työstä koituu tavoiteltu hyöty.