Pylväsojan alaosan elinympäristökunnostus

Pylväsojan alaosan kalataloudellisessa kunnostushakkeessa on saatu monimuotoistettua puron virtaamaa ja luotua erilaisia elinympäristöjä kaloille ja muille eliöille. Alajuoksulle on talkoovoimin toteutettu kaloille kutusoraikoita. Tämän lisäksi kaivinkonetöinä on tehty puron uomaan syvänteitä, poikaskivikoita ja kutusoraikoita sekä muodostettu kivistä erilaisia virtaa ohjaavia rakenteita.

Hanke on Ylivieskan kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama (55% avustus). Hankkeen toteutusaika on 30.11.2020 - 30.11.2022.

Hankkeessa on työnjohtajana Heikki Tahkola ProAgria Oulusta / Kalatalouskeskuksesta.

Hankkeen talkootyöt aloitettiin lokakuussa 2021 sorastustalkoilla, ja toteutusta jatkettiin kesäkuussa 2022 konekunnostuksella. Näillä toimenpiteillä uomaa ja sen virtaamaa saatiin monimuotoistettua ja uomaan saatiin luotua kutusoraikkoja sekä pienpoikaskivikkoja. 

Hankkeesta järjestettiin päätöstilaisuus Pylvään kylätalolla 19.10.2022. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen aikana tehtyjä kunnostustoimenpiteitä ja arvioitiin kunnostustoimien onnistumista (esitys). Hankkeen työnjohtajana toiminut Heikki Tahkola on tehnyt myös kunnostuksesta raportin, joka on luettavissa täällä.

Hankkeessa on muodostettu viestintämateriaalina Pylväsojan valuma-alueen vesienhallinnan hankkeista kertova flyer sekä nettisivujen https://arcg.is/5aLGu takaa löytyvä tarinakartta, josta löytyy tarkempaa tietoa Pylväsojan valuma-alueesta sekä alueelle tehdyistä toimenpiteistä ja suunnitelmista.

Hankkeen loppuraportti on luettavissa täällä.

Lisätietoja: Ympäristöasiantuntija Maija Schuss, puh 044 4294 470, maija.schuss [at] ylivieska.fi

Kalataloudellisen kunnostuksen suunnitelma

Hankkeen väliraportti 2021

Lehtijuttu Kalajokilaaksossa talkoopäivästä

Tiedote hankkeen etenemisestä kesäkuussa 2022