Pienialaiset kosteikot

VIIVYTYS-hankkeessa tehdään yleissuunnittelua Mertuanojan ja Pylväsojan valuma-alueilla ja annetaan neuvontaa maanomistajille kosteikkoihin liittyen. Hankkeessaa teetetään suunnitelmia maanomistajien ehdottamille kosteikkopaikoilla ja toteutetaan pienialaisia kosteikkoja. Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri sidosryhmien ja hankkeiden kanssa ja etsitään ehdotetuille kohteille myös muita rahoitusmahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa tiedotetaan kosteikoista ja valumavesien viivyttämisestä.

Mertuanojan, Pylväsojan ja Vasamanojan valuma-alueet.