ryhmien yhteisty

 

 

 

 

 

 

 

vinkkejä koululaisille pitkä 03 03

 

Yhteistyöllä kohti hyvää Kalajoen tilaa

Kalajoen vesistöalueella toimii monialainen vesienhoitoryhmä, joka neuvottelee vesien hoidosta ja käytöstä yhteistyössä paikallisen tulvaryhmän ja alueellisen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa.

Vesienhoitotyötä suunnitellaan koko valuma-aluetta silmällä pitäen. Pääuoman lisäksi tarkastelussa ovat joen sivu-uomat (merkittävimpänä Vääräjoki) sekä alueen järvet.

Meidän Kalajoki -sivustolle on koottu tietoa Kalajoen tilasta, vesienhoidon toimenpiteistä sekä ajankohtaisista ja päättyneistä hankkeista.

Tervetuloa tutustumaan Kalajokeen!

Ajankohtaista

 

vesitilanne etusivu