Hankkeet

Vuonna 2021 käynnissä olevat hankkeet: 

Virta tuo, virta vie

Virta tuo, virta vie -hanke on Pylväsojan valuma-alueiden vesienhallinnan hanke. Sen tarkoituksena on luova Pylväsojan valuma-alueelle luonnonmukainen peruskuivatussuunnitelma sekä metsätalousalueiden kuivatussuunnitelma ja inventoida alueen luontoarvoja. Hankkeessa on myös tarkoitus luoda parempia käytäntöjä maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan yhtenäistämiseksi.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ylivieskan kaupunki, Pylväsojan ojitusyhteisö ja PRO Agria Oulu

Hankeaika on 1.4.2021-30.11.2022

 

Kalajoen vesienhoitoryhmä - Vakaasti Peräsimessä -hanke

Vakaasti peräsimessä on vesien- ja ympäristönhoitoa edistävä hanke ja se kuuluu vesienhoidon tehostamisohjelmaan. Hanke toimii Kalajoen vesistön alueella ja sitä hallinnoi Ylivieskan kaupunki.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat Kalajoen vesienhoitoryhmän toiminnan tiivistäminen, kuntakohtaisten vesienhoidon toimentaohjelmien laatiminen, vesien hallinta maa- ja metsätaloudessa mm. uusien luonnonmukaisten menetelmien pilotointi ja uusien kosteikkosuunnitelmien teko ja parin kohteen toteuttaminen.  

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja vesienhoitoryhmään kuuluvat kunnat sekä sidosryhmät. Hankkeen toteutusaika on 2.12.2019-31.12.2021.