Hankkeet

Vuonna 2020 käynnissä olevat hankkeet: 

Hulevedet hallintaan kolmistaan -hanke

Hulevedet hallintaan kolmistaan -hanke on vesiensuojeluhanke, jonka tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa hulevesikosteikkoja Ylivieskan kaupungin, Raahen kaupungin ja Kempeleen kunnan alueella.

Hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön vesien- ja merenhoidon kärkihankkeesta. Hanke kestää 30.11.2020 asti.

Kalajoen vesienhoitoryhmä - vakaasti peräsimessä -hanke

Vakaasti peräsimessä on vesien- ja ympäristönhoitoa edistävä hanke ja se kuuluu vesienhoidon tehostamisohjelmaan. Hanke toimii Kalajoen vesistön alueella ja sitä hallinnoi Ylivieskan kaupunki.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat Kalajoen vesienhoitoryhmän toiminnan tiivistäminen, kuntakohtaisten vesienhoidon toimentaohjelmien laatiminen, vesien hallinta maa- ja metsätaloudessa mm. uusien luonnonmukaisten menetelmien pilotointi ja uusien kosteikkosuunnitelmien teko ja parin kohteen toteuttaminen.  

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja vesienhoitoryhmään kuuluvat kunnat sekä sidosryhmät. Hankkeen toteutusaika on 2.12.2019-31.12.2021.