Löytynnevan turvetuotantoalue

VIIVYTYS-hankkeessa tarkastellaan turvetuotannosta poistuvien alueiden soveltuvuutta vesiensuojeluun ja tulvasuojeluun käyttäen esimerkkikohteena Löytynnevan turvetuotantoaluetta. Hankkeessa selvitetään voiko Löytynnevan turvetuotantoalueelle perustaa vesiensuojelua ja tulvasuojelua edistävän kosteikon yhtenä jälkikäyttövaihtoehtona. 

Ilmakuva Löytynnevan turvetuotantoalueesta
Kuva: Ylivieskan kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy 2018