Säännöstely

Kalajoen vesistön yläosa on voimakkaasti säännöstelty. Pääasiassa 1970-luvulla toteutettiin vesistöhankkeita, joiden tarkoituksena oli niin tulvasuojelun parantaminen, vesivoiman käytön edistäminen kuin vesistön virkistyskäytön lisääminenkin. Näistä esimerkkejä ovat Alavieskan tulvasuojelu, Evijärven kuivatus, Malisjoen perkaus, Vääräjoen perkaus, Kalajan järviniityn kuivatus, Kalajoen keskiosan järjestely ja Kalajoen vesistötaloussuunnitelma.Tulvasuojelussa tekojärvien rakentaminen ja luonnonjärvien säännöstely tasaavat virtaaman vaihtelua ääripäästä toiseen. Nykyisellään tulvilta suojatun maatalousmaan pinta-ala onkin merkittävä, noin 8000 hehtaaria. Rakennuksiakin on suojeltu tulvalta yli 30. Säännöstelyn haittoja eliöstölle pyritään pienentämään alivirtaamavelvoitteella, kala- ja rapuistutuksilla sekä kunnostuksilla.

Säännöstelyn, voimalaitosten ja tulvasuojelun tarpeisiin rakennetut padot ovat muovanneet Kalajoen vesistön olosuhteita. Maapatoja, säännöstelypatoja ja voimalaitospatoja on Kalajoen vesistöalueella yhteensä 19 sekä lisäksi pohjapatoja.

Lue lisää:

Hamarin pato.