Hankkeen eteneminen

22.7.2020 Metsärinteinen itäinenkin kosteikko valmistui

Molempien hulevesikosteikkojen kaivuutyöt ovat valmiit Kempeleen Metsärinteellä. Itäisen hulevesikosteikon pinta-ala on n. 0,3 ha. Suunnitelmasta poiketen kosteikkoa ei pengerretty.

Itäinen kosteikko
Itäinen kosteikko pohjoisesta päin kuvattuna 16.7.2020 (Kuva: Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma)

3.7.2020 Metsärinteen läntinen kosteikko on valmis

Hulevesikosteikkojen perustaminen on täydessä vauhdissa Kempeleen Metsärinteellä. Läntinen hulevesikosteikko, kooltaan 0,05 ha, on saatu tällä viikolla valmiiksi ja itäisen hulevesikosteikon perustamistyöt on aloitettu.

Läntinen kosteikko purkupäästä päin
Läntinen hulevesikosteikko kuvattuna hulevesien tulosuunnasta (Kuva: Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma)
Läntinen kosteikko etelästä käsin
Läntisen hulevesikosteikon perustamistyöt käynnissä (Kuva: Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma) 

30.6.2020 Hulevesikosteikkojen perustaminen alkaa

Kempeleen Metsärinteellä on aloitettu 29.6.2020 hulevesikosteikkojen perustamistyöt. Raahessa työt aloitetaan elokuussa ja Ylivieskassa syyskuussa.

Aiheesta on julkaistu tiedote.

23.6.2020 Ruottalonlahden hulevesikosteikkosuunnitelma valmistui.

Raahen Ruottalonlahdelle valmistui hulevesikosteikkosuunnitelma, joka toteutetaan elokuussa. 0,1 ha kokoiselle hulevesikosteikolle ohjataan Isoholmin asuinalueen hulevedet 7,7 ha alueelta. Kosteikkoon pidättyy hulevesien sisältämiä haitta-aineita kuten kiintoainetta ja ravinteita kuten typpeä ja fosforia. Hulevesien käsittely kosteikkorakenteessa vähentää hajakuormitusta Ruottalonlahteen ja Perämereen.

2.6.2020 Metsärinteen työmaavalmistelut on aloitettu.

Kempeleen Metsärinteen kohteen valmistelu hulevesikosteikkojen kaivuutöitä varten on aloitettu merkkaamalla alueelta poistettavat puut. Itäisellä kosteikolla puustoa ja vesaikkoa poistetaan n. 0,3 ha kokoiselta alueelta. Läntiseltä kosteikoilta ei ole poistettavaa puustoa.

Ote hulevesikosteikkosuunnitelmasta:

"Osa lehtipuurungoista voidaan laittaa puunippuina kosteikolle, jolloin ne edistävät vesiensuojelua, kun bakteerit, sienet ja pienet vesiselkärangattomat kiinnittyvät niihin ja käyttävät hyväksi vedessä olevia ravinteita. Näistä hyötyvät edelleen suuremmat vesiselkärangattomat ja muu kosteikon eläinyhteisö."

Lue lisää hankesivuilta: Metsärinne, Kempele

13.5.2020 Ylivieskan Taanilaan perustetaan 0,15 ha hulevesikosteikko.

Koko Taanilan alueen vesiensuojeluhankkeita koskeva: tiedote

Lisätietoa Taanilan alueen suunnitelmista: Taanila, Ylivieska

12.5.2020 Kempeleen Metsärinteelle kaksi kosteikkoa

Kempeleen Metsärinteelle perustetaan kaksi kosteikkoa asemakaava-alueelle. Kosteikot tulevat Kokelinojan varrelle, jonka valuma-alue on pääasiassa metsää ja suota. Kokelinojan ja sinne laskevia vesiä on tarpeen viivyttää. Molemmille kosteikoille ohjataan myös asutusalueen vesiä. Toimenpidesuunnitelma viimeistellään toukokuun aikana.

24.4.2020 Hulevesikosteikoiden suunnittelutyö etenee

Raahen kaupunki on tehnyt sopimuksen suunnittelijan kanssa ja hulevesikosteikkoa on luonnosteltu. Suunnittelutyö etenee ja kesällä aloitetaan työt.

Ylivieskan hulevesikosteikon suunnitelma on viimeistelyä vaille valmis. Kohde sijaitsee Taanilassa Katajanojan varrella. Matalan veden alueella tullaan kokeilemaan biohiiltä sisältävää kasvualustaa. Taanilan hulevesikosteikon suunnitelmista tiedotetaan tarkemmin 11.5.2020.

Kempeleen kosteikkosuunnitelma on luonnosteluvaiheessa.