Hankkeen eteneminen

2.6.2020 Metsärinteen työmaavalmistelut on aloitettu

Kempeleen Metsärinteen kohteen valmistelu hulevesikosteikkojen kaivuutöitä varten on aloitettu merkkaamalla alueelta poistettavat puut. Itäisellä kosteikolla puustoa ja vesaikkoa poistetaan n. 0,3 ha kokoiselta alueelta. Läntiseltä kosteikoilta ei ole poistettavaa puustoa.

Ote hulevesikosteikkosuunnitelmasta:

"Osa lehtipuurungoista voidaan laittaa puunippuina kosteikolle, jolloin ne edistävät vesiensuojelua, kun bakteerit, sienet ja pienet vesiselkärangattomat kiinnittyvät niihin ja käyttävät hyväksi vedessä olevia ravinteita. Näistä hyötyvät edelleen suuremmat vesiselkärangattomat ja muu kosteikon eläinyhteisö."

Lue lisää hankesivuilta: Metsärinne, Kempele

13.5.2020 Ylivieskan Taanilaan perustetaan 0,15 ha hulevesikosteikko

Koko Taanilan alueen vesiensuojeluhankkeita koskeva: tiedote

Lisätietoa Taanilan alueen suunnitelmista: Taanila, Ylivieska

12.5.2020 Kempeleen Metsärinteelle kaksi kosteikkoa

Kempeleen Metsärinteelle perustetaan kaksi kosteikkoa asemakaava-alueelle. Kosteikot tulevat Kokelinojan varrelle, jonka valuma-alue on pääasiassa metsää ja suota. Kokelinojan ja sinne laskevia vesiä on tarpeen viivyttää. Molemmille kosteikoille ohjataan myös asutusalueen vesiä. Toimenpidesuunnitelma viimeistellään toukokuun aikana.

24.4.2020 Hulevesikosteikoiden suunnittelutyö etenee

Raahen kaupunki on tehnyt sopimuksen suunnittelijan kanssa ja hulevesikosteikkoa on luonnosteltu. Suunnittelutyö etenee ja kesällä aloitetaan työt.

Ylivieskan hulevesikosteikon suunnitelma on viimeistelyä vaille valmis. Kohde sijaitsee Taanilassa Katajanojan varrella. Matalan veden alueella tullaan kokeilemaan biohiiltä sisältävää kasvualustaa. Taanilan hulevesikosteikon suunnitelmista tiedotetaan tarkemmin 11.5.2020.

Kempeleen kosteikkosuunnitelma on luonnosteluvaiheessa.