Kalajoen eliöyhteisö

Järvien rantavesien ja hitaasti virtaavien jokiosuuksien vesikasvillisuuden suojissa elää monenlaisia selkärangattomia eläimiä. Vedessä uiskentelevat vesihämähäkki sekä kovakuoriaisista malluaiset ja sukeltajat. Siellä elävät myös useiden sääskilajien toukat. Veden pinnalla ravintoa pyytävät esimerkiksi vesimittari ja hopeaseppä. Pohjassa elää muun muassa kotiloita, juotikas ja vesisiira. Myös rapu on pohjaeläin. Eräiden lentävien hyönteisten, kuten vesiperhosen ja sudenkorennon, toukkavaihe elää ja saalistaa vesistön pohjassa.

Virtavesien koskissa viihtyy hieman erilainen lajisto kuin suvantopaikoilla. Nopeasti virtaava koski on vaativa elinympäristö, eikä esimerkiksi putkilokasveja välttämättä näe kuin tuppaina suojaisemmissa kohdissa. Erilaisia leviä ja sammalta elää kuitenkin kivien pinnalla. Koskipaikoilla viihtyy myös omanlaisensa selkärangattomien pohjaeläinlajien yhteisö, joka suosii juuri koskikivikoita. Siihen kuuluu vesiperhosten, päivänkorentojen sekä koskikorentojen toukkia, ja usein myös vesikovakuoriaisia ja esimerkiksi harvasukasmatoja.

Selkärangattomat ovat ratkaisevan tärkeitä vesistön luonnolle, sillä niiden paikka ravintoketjussa on olla monien kalojen ravintona, sekä toisaalta kuolleen biomassan hajottajina. Pohjan selkärangattomien yhteisö voi olla parhaimmillaan hyvin monimuotoinen. Pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuus kertoo vesistön tilasta, ja niitä tarkkaillaankin osana ekologisen tilan seurantaa koskipaikoilta ja järvisyvänteistä otetuista näytteistä.

Merkittävä eliöryhmä vesielinympäristöissä on planktoneliöt. Kasvi- ja eläinplanktoniin jakautuvat yleensä mikroskooppisen pienet planktoneliöt uivat tai keijuvat passiivisesti virtausten vietävinä pintaa lähellä olevissa vesikerroksissa. Muun muassa yksisoluiset levät kuuluvat kasviplanktoniin. Ne yhteyttävät auringon energiaa sokeriksi itsensä ja koko järven tai joen eliöiden muodostaman ravintoketjujen verkoston käyttöön. Veden ravinteisuus vaikuttaa planktonlevien lisääntymiseen: runsasravinteisessa vedessä levät lisääntyvät ja vesistö rehevöityy. 

Sudenkorento.