Kalajoen vesienhoitoryhmä kokoontui juhlakokoukseen

Tänä vuonna tuli täyteen 10 vuotta siitä, kun Kalajoen vesienhoitoryhmä perustettiin. Tämän juhlavuoden kunniaksi vesienhoitoryhmä järjesti 3.5. juhlakokouksen, johon oli kutsuttu eri alan toimijoita kertaamaan työn tavoitteita ja katsomaan eteenpäin.

Tilaisuuden alussa Kalajoen vesienhoitoryhmän puheenjohtaja Tapio Koistinaho ja sihteeri Maija Schuss antoivat katsauksen vesienhoitoryhmän historiaan, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Kalajoen vesienhoitoryhmä lähti muodostumaan vuoden 2013 tammikuussa, kun Oulussa kokoonnuttiin suunnittelemaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän EAKR-rahoituksen turvin toteutettavan Meidän Kalajoki -hankkeen ensiaskeleita. Tavoitteena oli monitavoitearvioinnin kautta etsiä yhteiset tavoitteet Kalajoen ja sen valuma-alueen tilan parantamiseksi. Tätä toimintaa edistämään perustettiin Kalajoen vesienhoitoryhmä, ikään kuin jalkauttamaan vesienhoitotyötä valuma-aluetasolle. Vuoden 2013 mittaan syntyneeseen vesienhoitoryhmään saatiin mukaan edustajia mm. alueen kunnista, elinkeinoelämästä, etujärjestöistä, yrityksistä ja viranomaisista. Ryhmän toiminta on jatkunut noista hetkistä keskeytymättä näihin päiviin saakka. Valuma-alueella on mm. toteutettu useita hankkeita vesienhoidon tavoitteiden edistämiseksi ja saavuttamiseksi. 

Vesienhoitoryhmän toimijat ovat edistäneet alueellista vesiensuojelutyötä erilaisten hankkeiden avulla, lisänneet tietoisuutta ja antaneet alueen asukkaille mahdollisuuden ehdottaa erilaisia kunnostustoimenpiteitä alueella. Tiedotusta on tehty erilaisten tilaisuuksien ja vesienhoitoryhmän ylläpitämien nettisivujen meidankalajoki.fi välityksellä. Kuluneen kymmenen vuoden aikana vesienhoitotyö on käsitteenä ikään kuin kasvanut sisältämään myös tulvariskien hallinnan, luonnon ennallistamisen ja monimuotoisuuden edistämisen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen tavoitteita. Tämä työ on entistäkin tärkeämpää – ja sitä tulee riittämään vuosiksi eteenpäin.

Juhlakokoukseen oli kutsuttu kattavasti eri alojen asiantuntijoita pitämään puheenvuoroja Kalajoen vesistöalueen tulevaisuuden toimenpiteistä, mahdollisuuksista ja haasteista. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesienhoitoryhmän päällikkö Jermi Tertsunen piti juhlakokouksen avauspuheenvuoron ja johtava vesitalousasiantuntija Kimmo Aronsuu antoi katsauksen Kalajoen vesistön ja vesienhoitotyön tilaan. ELY-keskus on ollut vesienhoitoryhmämme toiminnan tukipilari ja antanut vesienhoitoryhmälle mahdollisuuden edistää vesienhoidon toimenpiteitä Kalajoen valuma-alueella. Tämän lisäksi tilaisuudessa kuultiin niin ikään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen pitämä alustus alueen tulvariskeihin sekä erikoissuunnittelija Eveliina Lampisen pitämä alustus Kalajoen edustan merenalaiseen luontoon liittyen. Eero Hakala Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskuksesta piti esityksen siitä, mitä Kalajoen kalatalouden hyväksi voitaisiin tehdä. Erityisasiantuntija Niklas Grönroos Varsinais-Suomen ELY-keskukselta kertoi KIPSI-hankkeen kuulumiset Kalajoen valuma-alueelta ja tutkimusprofessori Hilppa Gregow Ilmatieteen laitokselta antoi katsauksen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin Pohjois-Pohjanmaan alueella. 

Juhlakokouksen ajatus oli tuoda tietoa ajankohtaisista aiheista ja katsoa myös tulevaan. Kalajoen vesienhoitoryhmä on toimillaan saanut aikaan paljon hyvää, mutta paljon työtä on myös edessäpäin. 

Juhlakokous

Kalajoen vesienhoitoryhmän sihteeri Maija Schuss antoi juhlakokouksen alussa katsauksen vesienhoitoryhmän historiaan, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Kuva Jonne Rasinaho.