Salmelanojan Mutkia matkaan! -hanke päättyi

Konttisuon viivytyskosteikko ilmakuvassa kesäkuussa 2024. Kuva: Tuure Kajava

Ylivieskan kaupungin Mutkia matkaan! -hankkeen työt saatiin päätökseen kesäkuussa. Ylivieskan taajamankin läpi virtaavan Salmelanojan vettä päästiin ohjaamaan Konttisuon kosteikkoalueelle ja kohde jää kehittymään luonnon ehdoilla. Kohde on Suomessa kenties ainutlaatuinen.

Tulva-alttiin Salmelanojan varrelle toteutettiin onnistuneesti kolme vesiä viivyttävää ratkaisua. Suurimman kohteen, eli reilun viiden hehtaarin kokoisen Konttisuon viivytyskosteikon työt aloitettiin jo viime syksynä ja saatiin päätökseen viikolla 25. Osa Salmelanojan virtaamasta ohjataan suojapenkereellä rajatulle kosteikolle, ja vesipinta on jo noussut alueella. Allasmaisten osuuksien lisäksi vesi peittää alleen metsäpohjaa. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, kuinka lisääntynyt vesi muuttaa alueen luontoa – odotettavissa on, että osa puustosta lahoaa hiljalleen ja kosteikkoluonnon eläimistö ja kasvisto löytää paikalle. Vastaavanlaisia kohteita ei liene muualla Suomessa.

Yksi Konttisuon kosteikon erityispiirre on, että se ei sijaitse aivan Salmelanojan varressa. Salmelanojan vettä ohjataankin Konttisuon alueelle rumpuojaa ja avouomaa pitkin. Veden on tarkoitus viipyä alueella pidempiaikaisesti, kunnes se virtaa hiljalleen pohjakynnyksen yli toiseen ojauomaan ja sitä pitkin Salmiperän alueen kautta takaisin Salmelanojaan. Konttisuon kosteikkoalueen toivotaan osaltaan auttavan tulevaisuuden tulvien ehkäisyssä, kun osa Salmelanojan vedestä saadaan ohjattua kosteikolle viipymään. Viivytys vähentää myös veden ravinne- ja kiintoaineskuormaa, mikä on Kalajoen vesistöalueella erityisen tärkeää. Muiden hyötyjen lisäksi kosteikko edistää luonnon monimuotoisuutta.

Konttisuon viivytyskosteikko kesällä 2024. Kuva: Tuure Kajava

Hankkeessa toteutettiin myös kaksi pienempää viivytysratkaisua Salmelanojan yläosalla. Niissä Salmelanojaan rakennettiin maarakenteiset pohjakynnykset, jotka hidastavat veden etenemistä, kun sitä eniten tarvitaan. Vesi pysyykin nykyisellä tasolla normaalitilanteessa, mutta pääsee hallitusti nousemaan tulva-aikoina. 

Toteutettavien viivytysratkaisujen lisäksi Salmelanojan valuma-alueelle suunniteltiin useita pieniä vesienhoidollisia ratkaisuja, joita päästään toivon mukaan toteuttamaan tulevaisuuden hankkeissa.

Hanketta rahoitti Ylivieskan kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (70 % valtionavustus).

Lue lisää hankkeesta täältä.  

Lisätietoja: Ympäristöasiantuntija Elina Kajava, puh. 044 4294 470, elina.kajava [at] ylivieska.fi