Uudistuksia valtion kunnostusavustuksiin

Vesistökunnostuksiin liittyvä lainsäädäntö on uudistunut ja selkiytynyt valtion osallistumisen osalta. Valtion avustusta voi saada vesistöjen ja pienvesien käyttöä ja tilaa parantaviin sekä tulva- ja kuivuusriskiä vähentäviin toimenpiteisiin. Toimenpiteiden toteuttamisen lisäksi ELY-keskus voi jatkossa harkintansa mukaan myöntää avustusta yleiseen suunnitteluun, kunnostuksen vaikutusten seurantaan, vesioikeudellisen yhteisön perustamiseen ja hankkeen esiselvitykseen. Tukea on saatavissa yleensä enintään 50 % kustannuksista, mutta talkootyöllä voidaan kattaa omarahoitusosuutta.

Lue lisää Vesialan uutiskirjeestä.

Valtion ympäristöhallinnon harkinnanvaraisten avustusten hakuaika vuonna 2016 toteutettaviin hankkeisiin on parhaillaan käynnissä ELY-keskuksissa ja kestää 30.11. 2015 asti.

Lue lisää esimerkiksi vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamiseen tarkoitetusta avustuksesta ELY-keskuksen sivuilta.