Tiedotushanke tulvavaaroista

Pohjois-Pohjanmaalla on useita alueita, joilla tulvat uhkaavat aika ajoin asutusta ja yritysten toimintaedellytyksiä. Lumien sulaminen ja jääpadot aiheuttavat tulvia erityisesti keväisin, mutta rankkasateet ja myrskyt voivat nostaa vedenkorkeuksia nopeasti kaikkina vuodenaikoina ja äkkiseltään arvaamattomilla tavoilla.

Ylivieskan kaupunki on yhdessä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa käynnistänyt TULVATIETO-hankkeen, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta erilaisista tulvista ja parantaa varautumista tulviin muun muassa tiedottamalla tulvavaarakartoista sekä tulvasuojausmenetelmistä. Omatoiminen varautuminen tulvariskeihin on tärkeää, ja lisäksi tarvitaan erilaisia ratkaisuja tulvavesien pidättämämiseen sekä esimerkiksi hulevesien hallintaan taajama-alueilla.

TULVATIETO-hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun asti. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

  • TULVATIETO-hanke
  • Tulvasuojelu
  • facebook.com/TULVATIETO-hanke

Tulvatieto kuva saappaista.