Ylivieska ravinneneutraaliksi esimerkkikunnaksi

​​Ylivieskan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.2.2019, että kaupunki sitoutuu mukaan RANKU3-hankkeen ravinneneutraaliksi esimerkkikunnaksi, seitsemän muun kunnan ohella Suomessa.

Ravinneneutraali kunta

 

Ravinneneutraali kunta (RANKU) on ravinnekierrätyksen toimintamalli. Kuntaa voidaan sanoa ravinneneutraaliksi, kun se sitoutuu edistämään ravinteiden kierrätystä toimintamallin mukaisesti ja tämä näkyy konkreettisella tavalla kunnan, yritysten ja muiden toimijoiden yhteisessä toiminnassa alueella. Toimintamallin jalkauttamiseksi on käynnistetty valtakunnallinen 2,5-vuotinen Ravinneneutraali toiminta kunnan käytännöksi (RANKU3) -hanke. Hanke kerää hyviä esimerkkejä jaettavaksi valtakunnallisesti sekä tukee kuntia ja muita sidosryhmiä ravinneneutraaliin toimintaan.

RANKU3 -hanke järjesti viime vuoden lopussa pienille ja keskisuurille kunnille avoimen kisan osallistumiseksi hankkeeseen. Esimerkkikunniksi valittiin Asikkala, Forssa, Ii, Kaarina, Marttila, Orimattila, Parainen ja Ylivieska. Työ kunnissa on lähtenyt vauhdilla käyntiin.

Ensimmäinen askel kunnissa on virallisen osallistumispäätöksen tekeminen valtuustossa tai hallituksessa. Tällä halutaan varmistaa, että koko kuntaorganisaatio ja kuntalaiset ovat tietoisia osallistumisesta ja halu-tessaan kaikki voivat osallistua ja vaikuttaa toimintaan hankkeessa. Seuraava askel on työpaja kehittämis- ja kokeiluteemojen valitsemiseksi ja työn käynnistämiseksi. Lähes kaikki kunnat ovat jo tehneet osallistumispäätöksensä ja työryhmien työskentely kunnissa on käynnissä. 
Ylivieskan kaupunginhallitus siis päätti osallistumisesta hankkeeseen maanantain kokouksessaan.

Ylivieskassa käytännön järjestelyjen vuoksi virkamieskunnan työpaja pidettiin jo päivällä 11.2. ennen kau-punginhallituksen päätöstä. Ensimmäiseksi Ylivieskassa ryhdytään pohtimaan sitä, miten ravinteiden kierrätyksen vaikutusten arviointia voitaisiin lisätä kaupungin päätöksenteossa ja kaavoituksessa. Lisäksi hankkeessa kehitetään ravinteiden kierrätyksen koulutus-yritys-kaupunki –yhteistyötä alueella, pyritään tehostamaan biojätteiden ravinteiden kierrätystä ja ruokahukan syntyä kaupungin ruokapalveluissa. Myös metsätalous nähtiin tärkeänä: Aluksi tehdään yleisluontoinen selvitys metsätalouden ja puuta hyödyntävän teollisuuden roolista ravinteiden kierrätyksessä alueella ja siitä, kuinka kaupunki voisi olla edistämässä ravinteiden kierrätystä. Myös kaava- ja haja-asutusalueiden rajapinnassa sijaitsevien kiinteistöjen jätevesilietteiden käsittelyn tehostaminen nähtiin tärkeänä ja hankkeen avulla pyritään löytämään siihen konkreettisia neuvonnan keinoja.

Ravinnekierrätyksen kehitys- ja kokeilutyö esimerkkikunnissa on ensiarvoisen tärkeää. Kuntien organisaatioissa viedään läpi RANKU-toimintamallin askeleet kuntien valitsemien kehittämisteemojen avulla. Hankkeen aikana esimerkkikunnille laaditaan selkeät niiden ominaispiirteet huomioivat askeleet ravinnekierrätystoimenpiteiden toteuttamiseksi ja hanke tukee kuntia konkreettisten toimenpiteiden käynnistämisessä. Tavoitteena on myös lisätä kuntien välistä ravinteiden kierrätyksen ja kiertotalouden yhteistyötä, yrittäjyyttä ja uusia rohkeita avauksia.

Kuntien osallistumispäätökset ja työryhmissä valitut teemat voit lukea RANKUn sivulta:
Lue lisää www.ymparisto.fi/ranku > Ajankohtaista 

Lisätietoa RANKU-toiminnasta:
Sanna Tikander, puh. 0295 023 019, sanna.tikander (at) ely-keskus.fi
Anni Karhunen, puh. 0295 022 878, anni.karhunen (at) ely-keskus.fi
Lisätiedot, Ylivieska: Tapio Koistinaho, puh. 044 4294 227, tapio.koistinaho (at) ylivieska.fi

Ravinneneutraali toiminta kunnan käytännöksi (RANKU 3) -hanke tukee kuntia tehokkaaseen ravinteiden kierrätykseen ja ravinneneutraali kunta -toimintamallin käyttöönottoon. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 191 000 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta. RANKU 3 -hankeen päätoteuttaja on Varsi-nais-Suomen ELY-keskus yhdessä Suomen Kuntaliiton ja alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hanketta toteutetaan ajalla 1.7.2018 - 31.12.2020 www.ymparisto.fi/ranku