Virtaa vesistökunnostukseen!

Mitä olisi Suomi ilman elinvoimaisia vesistöjä? Ne parantavat kaikkien viihtyvyyttä, tukevat, liiketoimintaa ja kasvattavat alueen vetovoimaa. Lue vesistökunnostushankkeen aloittamisesta ja katsoa ohjet rahoituksen hakemiseen: https://www.ym.fi/vesistokunnostus #vesiensuojeluntehostamisohjelma #vedenvuoro

Vesistökunnostus