Vesienhoitoryhmä kommentoi vesienhoidon suunnittelua

Kalajoen vesienhoitoryhmä on osallistunut lausunnollaan ELY-keskuksen kuulemiseen vesienhoidosta, merenhoidosta sekä tulvavahinkojen ehkäisystä. Lausunnossaan vesienhoitoryhmä otti kantaa ehdotettujen suunnitelmien sisältöön ja nosti esiin erityisesti Kalajoen vesistöalueella tärkeitä toimia. Lausunto on luettavissa vesienhoitoryhmän sivulla.

Kuuleminen koski vesienhoitokautta 2016-2021. Lisätietoa vesienhoidon suunnittelusta löytyy ympäristöhallinnon sivuilta.