Uusi vesien ekologisen tilan luokittelu ilmestynyt

Ympäristöhallinto julkaisi 2.10. Suomen pintavesien ekologisen tilan uuden luokittelun. Kalajoen vesistöalueen todetaan olevan edelleen suurelta osin tyydyttävässä tai välttävässä tilassa, mutta muutoksiakin edelliseen vuonna 2008 valmistuneeseen luokitukseen on tullut. Lisäksi luokitusperusteet ovat tarkentuneet ja tarkasteluun on otettu uusia kohteita.

Nyt julkaistussa ekologisen tilan arviossa uutena mukaan tullut Lohijoki luokiteltiin erinomaiseen tilaan. Pitkäjärvi on edelleen hyvässä tilassa, ja sen lisäksi muun muassa Reisjärvi, Vuohtojärvi sekä Kuonan- ja Kuusaanjärvi on nyt luokiteltu hyvään tilaan. Uomista Siiponjoki ja Settijoki kohosivat niin ikään hyvään luokkaan. Malisjoen luokitus parani välttävästä tyydyttävään. Toisaalta Järviojan tila todettiin huonoksi, mikä on viisiportaisen asteikon heikoin taso. Kalajoen pääuoma on yläosiltaan tyydyttävässä ja alaosaltaan välttävässä tilassa. Vääräjoen ekologinen tila on tyydyttävä.

Pintavesien luokittelun periaatteisiin voi tutustua Ympäristöhallinnon sivuilla