Uudenmaan ELY-keskuksen uutiskirjeessä juttu Ylivieskan Lampinnevan ennallistamisesta

Ylivieskassa kunnostettiin Lampinnevan suo Helmi-rahalla ja nyt lopputuloksesta nautitaan!

- Pienillä veroeuroilla saatiin aikaan mittava ja vaikuttava lopputulos, sen voivat varmaan kaikki allekirjoittaa, toteaa Ylivieskan kaupungin ympäristöpäällikkö Tapio Koistinaho puhelimessa alueella tapahtuneita toimia kuvaillessaan.

Kyse on yksityisen maanomistajan mailla olevasta suoalueesta, jota kunnostettiin kaupungin toimesta. Ylivieskan kaupunki etsi kyllä avustusmuotoon sopivaa ennallistettavaa suota omilta mailtaan, mutta sopivaa ei löytynyt. Kun Kunta- ja Järjestö-Helmen mahdollisuuksista tiennyt maanomistaja sitten otti yhteyttä, ympäristöpäällikkö oli ilahtunut.   

Lampinnevan suo sijaitsee Ylivieskan kaakkoisosassa parin sadan metrin päässä kaupungin omistamasta virkistysalueesta, pienestä metsäkohteesta laavuineen. Lampinjärven laavu sattuu sijaitsemaan pienellä harjanteella, ja sieltä avautuu näköala suolle. Maastohan on täällä muutoin kovin tasaista, ympäristöpäällikkö kuvailee seutua.   

Myös hiihtäjät saivat kunnostustoimien seurauksena ladulleen jännitystä; suolta poistetuista kivistä rakennettiin pieni harjanne. Myös tältä kumpareelta näkee nyt suon.

Hanke eteni vauhdilla. Kunnostustoimet saatiin valmiiksi etuajassa ja siihen vaikutti Koistinahon mielestä rahoituskanava, joka joudutti ja loi sujuvuutta. Tehtävään palkattiin paikallinen urakoitsija, joka löytyi Metsänhoitoyhdistyksen kautta. Hänellä oli tietämystä, mihin piti tähdätä, Koistinaho tuumii.

Viestinnällä oli hankkeessa suuri rooli. Alueen asukkaille kerrottiin säännöllisesti työn vaiheista, ettei väärinkäsityksiä päässyt syntymään. Puiden hakkaaminen hankkeen alussa oli nimittäin herättänyt paikallisten mielenkiinnon - mitä ihmettä oli tapahtumassa? Ennallistettavalta alueelta piti poistaa puustoa, sillä suon kuivumisen vuoksi sinne oli päässyt kasvamaan männikköä.   

Kaupunki pitää Metsänhoitoyhdistystä hyvänä yhteistyökumppanina jo ihan siksi, että se tuntee paikallisia metsänomistajia. Kunnostushalukkuutta löytynee, kunhan kaupunki ja maanomistajat vain kohtaavat toisensa. Niin ELY-keskus kuin Helmi-hanke saavat kiitosta, Koistinaho kertoo osallistuneensa Helmi-webinaariin ja piti tilaisuutta antoisana:

- Oli virkistävä kuulla, miten erilaisia hankkeita tämän rahan avulla viedään eteenpäin. Tilaisuudessa oli läsnä palo ja innostus.

Lampinneva Maija Schuss

Näkymä ennallistetulta suolta. Ennallistetun suoalueen pinta-ala oli 9,5 ha. (Kuva: Maija Schuss, Ylivieskan kaupungin ympäristöpalvelut)

Lampinnevan suon ennallistamisajaksi arvioitiin alun perin 30.11.2021–31.10.2023, mutta hanke valmistui ajateltua nopeammin vuoden 2022 aikana. Hankkeen kokonaisbudjetiksi oli kaavailtu 19 000 euroa, josta Uudenmaan ELY-keskuksen rahoitusosuus olisi ollut 15 200 euroa (80 % hankkeen kokonaisbudjetista). Hankkeen aikataulun lyhentymisen vuoksi kokonaiskustannukset jäivät 12 266,66 euroon, josta Uudenmaan ELY-keskuksen rahoitusosuus oli 9 813,33 euroa (80 % hankkeen kokonaisbudjetista). Hankkeen toteuttamisessa oli mukana Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry.    


Teksti: Memmi Ojantola