Pylväsojan hankkeiden loppuraportit on julkaistu

Pylväsojalla on ollut viime vuosina käynnissä kaksi Ylivieskan kaupungin vetämää hanketta Virta tuo, virta vie - Pylväsojan valuma-alueen vesien hallinta sekä Pylväsojan alaosan monimuotoisuutta edistävä kunnostus. Virta tuo, virta vie -hankkeen ovat rahoittaneet Ylivieskan kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ProAgria Oulu sekä Pylväsojan ojitusyhteisö. Pylväsojan alaosan elinympäristökunnostuksen rahoitus on tullut Ylivieskan kaupungilta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Hankkeet päättyvät marraskuussa 2022.

Hankkeista on tehty loppuraportit ja ne ovat nyt luettavissa.

Virta tuo, virta vie - Pylväsojan valuma-alueen vesien hallinta loppuraportti.

Pylväsojan alaosan monimuotoisuutta edistävä kunnostus loppuraportti ja työnjohtajan tekemä kunnostusraportti.