Oppaita kunnostushankkeen toteuttamiseen

Kunnostushankkeen läpiviemisen tueksi on julkaistu oppaita vuodenvaihteessa päättyneissä hankkeissa.

VYYHTI-hankkeessa valmistui opas VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ - kunnostus- ja hoitohankeopas, joka johdattaa kunnostushankkeen vaiheisiin, toimenpiteisiin ja rahoitusmahdollisuuksiin.

Vesienhoidon käsikirja kunnostajalle on Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys ry:n hanketyönä valmistunut perusteellinen opas. Se perustuu yhdistyksen omiin kokemuksiin kunnostusten toteuttamisesta omaehtoisesti ja pitkälti paikallisin voimavaroin. Vesienhoidon käsikirjaan voi tutustua nettiversiona tai sen voi ladata pdf-tiedostona osoitteessa vesienhoidonkasikirja.fi.