Kutsu yleisötilaisuuteen Haapajärven valuma-alueen kunnostustarveselvitys

Yleisötilaisuus Haapajärvellä.