Kalajokeen on tehty vaellusesteellisyys- selvitys

Jokien patorakenteiden vaellusesteellisyyden selvitystyö

Maa- ja metsätalousministeriö määräsi vuonna 2019 ELY-keskukset aloittamaan jokialueilla sijaitsevien mylly-, pato-, saha- ja voimalaitosrakenteiden vaellusesteellisyyden selvitystyön. Selvitystyössä päivitetään Hertta-tietojärjestelmässä olevien tunnettujen vesistörakenteiden tiedot ja kerätään kootusti tietoa mm. rakenteiden teknisestä kunnosta ja kalatalousluvista. Koko Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella tällaisia ennalta tunnettuja rakenteita on yhteensä 944 kappaletta.

Selvitystyö saatiin valmiiksi Kalajoen vesistöalueen osalta vuonna 2019. Työtä jatkettiin syksyn aikana Pyhäjoella, josta se jatkuu vuoden 2020 aikana myös muille vesistöalueille. Koko Kalajoen vesistöalueella rakenteita oli ennakkotietojen perusteella yhteensä 166 kappaletta. Osa käytössä olevista rakenteista tunnettiin riittävän hyvin jo ennalta, eivätkä ne vaatineet maastotarkistuksia. Osa kohteista oli käytöstä poistuneita vanhoja mylly- tai sahalaitoksia, joiden kunto ja vaellusesteellisyys arvioitiin maastokäynnin yhteydessä. Valtaosa näistä kohteista todettiin kokonaan tai osittain hävinneiksi eikä niiden arvioitu aiheuttavan haittaa vesieliöiden liikkumiselle.

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, vesitalousasiantuntija Jukka Tuohino, jukka.tuohino [at] ely-keskus.fi