Kalajoen vesienhoitoryhmän kokouksessa katsottiin tulevaisuuteen

Kalajoen vesienhoitoryhmän kokous Ylivieskassa toi yhteen monipuolisen joukon vesienhoidosta kiinnostuneita eri alojen toimijoita. Toiminta käynnistyi suunnitteluvaiheella, jonka tarkoituksena on Kalajokeen liittyvistä tavoitteista keskustelu, tulevan toiminnan ideointi sekä ryhmän toimintamallin pohtiminen. 

Kalajoen vesienhoitoryhmän toiveissa esiin nousivat vesistön arvostuksen ja virkistyskäytön lisääminen vesien tilan parantamisen kautta sekä tulvasuojelun kehittäminen. Lisäksi vesiensuojelutyötä haluttiin viedä tavallisten ihmisten arkeen. Myös ryhmän sisältä toivottiin löytyvän oikeanlaista asennetta ja hyvää yhteistyön ilmapiiriä.