Hydrologia-LIFE-hanke kunnostaa pienvesiä ja soita

Metsähallituksen luontopalvelut on käynnistänyt valtavan hankkeen, jossa turvataan soiden vesivarastoja ja kunnostetaan lintuvesiä sekä puroja. Tavoitteena on parantaa veden laatua sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttömahdollisuuksia mm. tukkimalla ojia puuta huonosti tuottavilla suoalueilla. Vesien pidättäminen soilla edistää omalta osaltaan myös tulvasuojelua.

Hankkeeseen on valittu ensisijassa kohteita, jotka sijaitsevat lähellä suojelualueita ja joiden toteuttaminen parantaa suojelualueiden tilaa. Hankkeen n. 8,8 miljoonan euron budjetista on tavoite toteuttaa 103 etukäteen kartoitettua kohdetta ympäri Suomen. Kalajoen vesistöalueelle sijoittuu kaksi kohdetta: Haapajärven ja Pyhäjärven alueella sijaitseva Tervanevan ja Sivakkanevan muodostama kokonaisuus sekä Sievin Pesäneva. Lisäksi lähialueista mukana on mm. Kivineva, joka sijoittuu Sievin, Reisjärven, Lestijärven ja Toholammin rajoille.

Metsähallituksen luontopalveluiden lisäksi hanketta on toteuttamassa yhdeksän yhteistyökumppania.

Lisätietoja Metsähallituksen tiedotteessa.