seurantateema

Uimavesien laatu

Uimavesien hygieeninen laatu on Kalajoen seuratuilla uimarannoilla ollut pääsääntöisesti hyvä. Merivesissä uimarannoille annetut kriteerit ovat sisävesiä tiukemmat, eivätkä Pohjois-Pohjanmaan rannikon uimarannat yllä yhtä hyvään luokkaan kuin sisävesien rannat.

Yleisten uimarantojen, eli niin sanottujen EU-rantojen laatua valvotaan ottamalla näytteitä neljästi uimakauden aikana. Pieniä yleisiä uimarantoja, joiden kävijämäärä on alle 100 henkilöä päivässä, valvotaan kolmesti uimakauden aikana. Muilta uimapaikoilta näytteitä otetaan tätä harvemmin. Valvonnoissa seurataan tiettyjen bakteerien määriä sekä sinilevähavaintoja. Jos asetetut raja-arvot ylittyvät, voidaan uimareille asettaa suosituksia ja varoituksia veden laadun heikentymisestä. Merenrannan uimapaikkojen suositukset ovat tiukemmat kuin sisävesien rantojen.

Uimarannoilla seurattavat muuttujat ja niiden raja-arvot:

Kuntien ympäristöterveyden valvonnasta vastaavat viranomaiset tarkkailevat uimavesien laatua kesäisin Kalajoen vesistöalueen pienillä yleisillä uimarannoilla sekä EU-rannoilla.

  ppky Selänteen kuntien uimavesien tutkimus ja tulokset

  ppky Kallion kuntien uimavesien tutkimus ja tulokset 

  Kalajoen kaupungin uimavesien tutkimus

Lue lisää:

  Levätilanne Pohjois-Pohjanmaalla (Järviwiki)

Ajankohtaista