Kalajoen veden laadun yhteistarkkailussa on vuosittain mukana seitsemän seurantapaikkaa. Näistä kaksi kuuluu ELY-keskuksen toteuttamaan seurantaan. Joka kolmas vuosi on niin sanottu laajan tarkkailun vuosi, jolloin näytteitä otetaan 15 paikasta. Seurannat tarjoavat tärkeää tietoa vedenlaadun kehityksestä pitkällä aikavälillä. Vuodet eivät kuitenkaan ole veljiä, ja tuloksiin vaikuttaakin vuosittainen vaihtelu sekä ilmasto-olosuhteissa että näytteenottomäärissä. Esimerkiksi joen virtaaman vaihtelu on vahvasti yhteydessä huuhtoutuvien ravinteiden määrään eri kuukausina.

Kalajoen yhteistarkkailuun kuuluvat näytteet otetaan maalis-, heinä- ja elokuussa. Kalajoella sijaitsevasta näytepisteestä (VP11000) on lisäksi saatavilla seurantatietoa syys- ja talvikaudelta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen seurantojen ansiosta.

 

Ajankohtaista

 

vesitilanne etusivu