ravut ylkuva

Kalastus Kalajoen vesistöalueella

Kalajoen vesistöalueella saadaan saaliiksi muun muassa siikaa, haukea, ahventa, lahnaa, kuhaa ja madetta sekä särkeä. Harjusta esiintyy joissakin sivu-uomissa, ja toisinaan sitä on saatu pääuomastakin. Taimenpuroja ja -jokiakin on vielä muutama jäljellä Kalajoen vesistöalueella. Tällä hetkellä taimen on elinkelpoisempi Vääräjoessa ja sen sivu-uomissa, joissa ei ole vaellusesteitä. Kalajoen edustan merialueella ja jokisuulla saalislajeihin lukeutuvat myös vaellussiika, silakka, nahkiainen ja lohi.

Onkiminen ja pilkkiminen ovat Suomessa jokaisen oikeuksia. Onkijankin kannattaa kuitenkin olla tietoinen siitä, että joillakin tietyillä vesialueilla myös onkimista ja pilkkimistä voidaan rajoittaa erillisellä säädöksellä. Esimerkiksi Sievin Maasydänjärvellä kalastus on kielletty niin onkien, pilkkien kuin vieheelläkin.

Viehekalastus, heittokalastus ja uistelu yhdellä vavalla on luvanvaraista 18–64-vuotiaille. Heidän on maksettava valtion kalastuksenhoitomaksu. Lisäksi vaaditaan läänikohtainen (entinen Oulun lääni) viehekalastusmaksu tai vedenomistajan määrittelemä vesistökohtainen lupa. Kalastus muulla tavoin, uistelu useammalla vavalla tai ravustus vaativat nekin valtion kalastuksenhoitomaksun maksamisen ja lisäksi vedenomistajan luvan. Alle 18-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden ei tarvitse maksaa valtion kalastuksenhoitomaksua, mutta useammalla vavalla uistelevalta, verkolla tai katiskalla kalastavalta ja ravustajalta vaaditaan kuitenkin aina vedenomistajan lupa. Vedenomistajan lupa lunastetaan kalastus- tai osakaskunnalta. Heiltä saa myös tietoa oman alueen kalastusmahdollisuuksista.

Tietoa kalastuksesta ja kalastusluvista paikkakunnittain (kalapaikka.net):

  Sievi, Kalajoki, Alavieska, Ylivieska, Nivala, Haapajärvi, Reisjärvi

Valtion kalatalousmaksun ja läänikohtaisen viehekalastusmaksun maksaminen (esim. verkossa):

  Kalastusmaksut ja tilinumerot (mmm.fi)

Valtio käyttää kalastusluvista saatavat tulot kalavesien hoitoon ja muun muassa kalatalousalueiden ja kalastusalan järjestöjen toiminnan tukemiseen.

Kalajoessa, sen sivu-uomissa ja järvillä on hyviä mahdollisuuksia virkistyskalastukselle. Ammattimainen kalastus on keskittynyt merialueille.

Kalastusalueet

Vesistöt on jaettu kalastusalueisiin, joihin voi kuulua useamman kunnan alueella olevia kalataloudellisesti yhtenäisiä vesiä. Kalastusalue muodostuu sen jäsenistä, joita ovat vesialueiden omistajat sekä ammatti- ja virkistyskalastajien edustajat. Kalastusalueen toiminnassa vesien omistajat ja kalastajat neuvottelevat kalatalouden kehittämisestä alueella. He päättävät muun muassa rauhoitusalueiden perustamisesta. Kalajoen kalastusalueeseen kuuluu vesialueiden omistajien osakaskuntia, kalastusyhdistyksiä, Metsähallitus sekä harrastekalastajien yhdistyksiä.

Lue lisää:

  Kalastus Kalajoen kaupungin alueella (kalastakalajoella.fi)

  Kalatalouden keskusliitto (ahven.net)

Ajankohtaista