Tulvakuva iso c Pudasjärven kaupunki

Tulvakartat

Tulvavaarakartat kuvaavat tulvaveden leviämistä ja eri suuruisten tulvien toistumisen todennäköisyyttä tietyllä alueella. Tulvariskikartat huomioivat myös tulvista aiheutuvat riskit esimerkiksi asutukselle ja yhteiskunnan eri toiminnoille kuten kouluille, sairaaloille sekä veden- ja sähkönjakelulle.

Tulvakarttoja on tähän mennessä laadittu useille tulvavaara-alueille Suomessa. Kartoitus on aloitettu alueilta, joilla tulvien aiheuttamat riskit ovat etukäteen arvioitu suurimmiksi. Tähän mennessä valmistuneet ympäristöhallinnon laatimat tulvakartat on julkaistu Tulvakarttapalvelussa.

TULVATIETO-hankkeessa on valmistunut uusia tulvakarttoja Alavieskaan, Ylivieskaan ja Pudasjärvelle. Näissä kunnissa kartoitettiin taajama-alueiden läpi virtaavia Kala- ja Iijoen pieniä sivu-uomia, joilla arvioitiin olevan merkitystä taajamien tulvariskiin. Tarkastelussa oli mukana sekä lumen sulamisesta aiheutuvat vesistötulvat että rankkasateiden aiheuttamat hulevesitulvat.

  • Katajaoja ja Salmelanoja (Ylivieska)
  • Kähtävänoja (Alavieska)
  • Pääskykanava (Alavieska)
  • Pillioja (Pudasjärvi)
  • Sivakkaoja (Pudasjärvi)
  • Liepeenoja (Pudasjärvi)