Tälle sivulle on koottu kaikki MAHALA-hankkeen seminaareissa pidetyt esitykset. Tiedostokoon vuoksi

esitysmateriaalia on jouduttu pakkaamaan ja jakamaan osiin. Pakkaamisesta johtuen osa kuvista

on heikkolaatuisia.

Happamat sulfaattimaat, pienvesien tila ja vesienhoito Kalajoen vesistöalueella

Aloitusseminaari Sievissä 15.11.2013

MAHAKALA-hankkeen esittely Katja Polojärvi, Ylivieskan kaupunki

Happamista sulfaattimaista ja niiden kartoituksesta Kalajoen vesistöalueella: osa 1, osa 2, osa 3 Peter Edén, Geologian tutkimuskeskus

Kalajoen vesistöalueen pienvesien ekologisen tilan selvittäminen Mirkka Hadzic, Suomen ympäristökeskus

Kalajoen nykytila ja vesienhoidon haasteet Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Kalajoen vesienhoitoryhmän perustaminen (Meidän Kalajoki -hanke) Laura Liuska, Vesikolmio Oy

Jokien rakenteelliset muutokset - Tehokkaat kunnostusmenetelmät hyvän tilan saavuttamiseksi (Reform -hanke ja tapaus Vääräjoki)

Jaana Rääpysjärvi, Suomen ympäristökeskus

 

Loppuseminaari 

 

Ylivieskassa 3.12.2014 

 

MAHAKALA-hankkeen esittely Katja Polojärvi, Ylivieskan kaupunki

Avauspuhe: Suomen sisävesien tila ja ympäristönäkymät Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus

Happamat sulfaattimaat ja niiden kartoitus Suomessa ja Kalajoen valuma-alueella: osa 1, osa 2, osa 3, osa 4, osa 5, osa 6, osa 7

Peter Edén, Geologian tutkimuskeskus

 

Vedenlaatu Kalajoen sivupuroissa: osa 1, osa 2, osa 3osa 4, osa 5 Mirkka Hadzic, Suomen ympäristökeskus

Kalajoen sivupurojen happamuuden arviointi piilevien avulla: osa 1, osa 2 Mikko Tolkkinen, Suomen ympäristökeskus

Suositeltavat metsänhoitokäytännöt happamilla sulfaattimailla: osa 1, osa 2, osa 3  Hannu Hökkä, Metsäntutkimuslaitos

Happamuuden hallintakeinot maataloudessa - MTT Ruukin tutkimustuloksia: osa 1, osa 2

Raija Suomela, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

 

Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät turvetuotannossa (SuHE -hanke): osa 1, osa 2

Heini Postila, Oulun yliopisto

Happamien sulfaattimaiden haasteet vesiensuojelussa sekä viljelyn ja kuivatuksen tukimahdollisuudet - esimerkkejä Kalajokilaaksosta Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

 

 

 

 

Ajankohtaista

 

vesitilanne etusivu