Vesiä viivytetään Ylivieskan kosteikkohankkeessa

Viivytys-hankkeen logo.VIIVYTYS! - vesiensuojelun ja tulvasuojelun toisiaan tukeva yhteensovittaminen Kalajoen vesistöalueella -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan vesiensuojelua ja tulvasuojelua edistäviä kosteikkoja Ylivieskaan.

Perustettavat kosteikot edistävät paitsi vesiensuojelua ja tulvasuojelua myös luonnon monimuotoisuutta ja alueiden virkistyskäyttöä. Hankkeen suunnittelualueet ovat Pylväsojan ja Mertuanojan valuma-alueet. Pylväsoja ja Mertuanoja ovat tulva-alttiita ja laskevat Kalajoessa tunnistetuille tulvariskialueille. Perustettavat kosteikkoalueet tukevat myös vaikutusalueidensa kunnostusojitushankkeita pidättäessään kunnostuojituksista aiheutuvia kuormitusvaikutuksia. Kosteikot toteutetaan maanomistajien suostumuksella ja yhteistyössä heidän kanssaan.

Hanke kuuluu ympäristöministeriön rahoittamiin vesien- ja merenhoitoa edistäviin hallituksen kärkihankkeisiin. Hankerahoituksesta puolet tulee ympäristöministeriöltä ja puolet Ylivieskan kaupungilta. Kaksivuotisen hankkeen toteuttajana on Ylivieskan kaupunki. Lue lisää.

Seuraa hankkeen etenemistä Facebookissa sekä hankkeen nettisivulla.

Lisätiedot: Marika Lax, Ylivieskan kaupunki, puh. 040 1828 78, marika.lax [at] ylivieska.fi

Viivytys-hankkeen logo.Ylivieskan logo.