Maaseudulla on tulevaisuus -seminaari

"Maaseudulla on tulevaisuus -seminaari kokoaa yhteen yhteistyöstä kiinnostuneet maatalous- ja maaseutuyrittäjät, maaseudulla toimivat organisaatiot ja yhteisöt sekä viranomaiset ja rahoittajat. Aamupäivän yhteisessä osuudessa keskitytään maatalouden ja maaseudun tulevaisuuden näkymiin sekä rahoitusmahdollisuuksiin. Iltapäivällä ovat vuorossa työpajatyyppiset teemalliset tuokiot, joihin osallistujat jakautuvat kiinnostuksensa mukaan. Teemapajojen aiheina muun muassa: verkostoitumisen ja paikallisten kunnostajien merkitys vesienhoidossa (esimerkkinä Kotijoki-hanke), pelto-osuuskunnat, yhteistyön kemiat, jaksaminen ja hyvinvointi.

Maaseudulla on tulevaisuus -seminaari järjestetään 3.10. 2016 klo. 10-16 Reisjärven Kangaskylällä Pitokartanossa.

Ohjelma:
Aamupäivän puheenjohtaja Ritva-Liisa Nisula, ProAgria Keski-Pohjanmaa

9.30–10.00 Aamukahvi
10.00–10.20 Tilaisuuden avaus, suunnittelija Tiina Harjunpää, Keski-Pohjanmaan Liitto
10.20–10.40 Yhteistyön merkitys maaseudulla nyt ja tulevaisuudessa, maaseutuyrittäjä Tero Savela, Reisjärvi
Kommenttipuheenvuoro:
LAURA-hanke kehittää uudentyyppisiä yhteistyömalleja kotieläin- ja kasvinviljelytilojen sekä lantaurakoitsijoiden käyttöön, projektipäällikkö Kaija Karhunen, Oulun Ammattikorkeakoulu
10.40–11.30 Maaseudun evoluutio 1900–2100, tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Keskustelua ja kysymyksiä
11.35–11.55 Vesienhoidon edistäminen ja rahoitus osana maaseudun elinvoimaisuutta, Antton Keto, Ympäristöministeriö
Keskustelua ja kysymyksiä
12.00–13.00 Lounas (omakustanteinen n. 10 euroa)
13.00 Jakaantuminen teemaryhmiin 1 ja 2 kiinnostuksen mukaisesti

Teemaryhmä 1: Uusia tuulia, yhteistyötä ja maaseudulle mahdollisuuksia
Puheenjohtaja Erkki Laide, ProAgria Keski-Pohjanmaa
13.00–13.30 Miten maatalous muuttuu ja millaiseksi maaseudun tulevaisuus muodostuu, tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmoinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun Yliopisto
13.30–13.50 Viskurin kautta yhteistyökuvioihin. Tieto tarjoaa turvaa ja mahdollisuuksia, erityisasiantuntija Erkki Laide, ProAgria Keski-Pohjanmaa
13.50–14.40 Ideariihi. Villit ideat ja käytännön tarpeet. Ajatuksia yhteistyön parantamiseksi sekä yhteistyökuvioiden tarpeet ja tarjonta, Erkki Laide ja Tero Savela
14.40–15.00 Kahvit
15.00–16.00 Erikoiskasveista euroja, biokaasusta potkua, yhteistyöllä jaksamista. Viedään ideariihen kultahiput kehittämisryhmiin, Erkki Laide
16.00 Kotimatkalle

Teemaryhmä 2: Vesistöt ja ympäristö kuntoon yhteistyöllä
Puheenjohtaja Antton Keto, Ympäristöministeriö
13.00–13.20 Paikallisen aktiivisuuden merkitys kunnostustoiminnassa, Pekka Sorola ja Antti Puurula
13.20–13.40 Kiljanjärven ja sen yläpuolisen valuma-alueen kunnostustoimenpiteet, maisema- ja ympäristöasiantuntija Jaana Höglund, Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset
Kommenttipuheenvuoro:
VYYHTI II -karttapalvelu tukee paikallisten kunnostushankkeiden suunnittelua, maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
13.40–14.00 Paikallista kunnostustoimintaa edistetään neljässä maakunnassa, esimerkkejä
- Vielä virtaa II, Kalajoen vesistöalue, ympäristöasiantuntija Laura Liuska, Ylivieskan kaupunki
- Kolmen VYYHTI, Keski- ja Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, hankevetäjä Satu Järvenpää, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
14.00–14.20 Paikalliset kunnostajat osana maakunnallista vesistökunnostajien verkostoa, projektipäällikkö Riina Rahkila, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, VYYHTI II -hanke
14.20–14.40 Keskustelua haasteista ja ratkaisuista - esimerkkinä Kalajoen vesistöalue, Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus
14.40–15.00 Kahvit
15.00–15.20 Metsätalouden vesiensuojelua Kiljanjärven valuma-alueella, metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Ari Karjalainen, Suomen Metsäkeskus
15.20– Hoitokalastuksen merkitys ja nuottauskaluston esittely, puhuja varmistuu myöhemmin
16.00 Kotimatkalle

Ilmoittautumiset 27.9. mennessä verkkolomakkeella tai maarit.satomaa [at] maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 566 7924.

Päivän järjestelyistä vastaavat Viskuri, VYYHTI II, Kolmen Vyyhti, Vielä Virtaa II ja LAURA -hankkeet.